Автостереотип

09/05/2016
Недавно Украінці зобрали підписы під петицийом о забераня украіньскых пашпортів за сепаратизм.
Од віків ліпше было вытратити, вбити або прогнати з краю люди чужой віры, як рацийональныма методами не допустити до шыріня ся заразы. Історикы можут сыпати доказами, коли загорожыня выкликане епідеміями, войном, голодом, вело до гляданя – oфірнoго цапа, котрым ставали ся етнічні, або реліґійні одмінникы, уважаны за джерело вшыткого нещестя. Лем така постава бере ся з темноты, іґноранциі і потребы зрозумліня непонятого, горозного і незнаного.

Тота авдиция

Раз, два, три - Цілю дальшого істнуваня, розвитку і проґресу всесвіта, державы a особливo мого села – зобовязую ся до писаня коментарів, котры найчастійше прозвучат в пятницю вечером по 21.00 год. за лемківскым часом.

Авторы авдициі і контакт

Павльо Малецкій + Bogdan Gambal