Небезпечны союзы

18/04/2016
Цілю пропаґуваня веґетарияньскых страв, непідниманя газарду і гры на што найменьше трьох ґамбокнижковых ґрупах, зобовязую ся написати коментар, в котрым поясню, чом не треба Лемкам, Русинам брати участи в шумні розвиненых інтриґах медже маркізом а віцеґрафом, підпераючы при тым авторитаризм, порушаня основных людскых свобід і ґрафоманію декотрых громадян ЗША і Канады.

Тота авдиция

Раз, два, три - Цілю дальшого істнуваня, розвитку і проґресу всесвіта, державы a особливo мого села – зобовязую ся до писаня коментарів, котры найчастійше прозвучат в пятницю вечером по 21.00 год. за лемківскым часом.

Авторы авдициі і контакт

Павльо Малецкій + Bogdan Gambal