Подібны до Греків

22/07/2016
На доказуваня незалежности, окрем принципу голошыня правды, в моій оціні, найміцнійше влият принятий модель фінансуваня. В Польщы выдавці можут хоснувати ґрантовы дотациі на продукцию і емісию проґрамів, презначеных для меншын. Принята єст тіж дефініция такого проґраму. Найважнійше значыня в тій дефініциі приписує ся языкови авдиций – мусит він быти в языку меншыны, до котрой такій проґрам єст адресуваний.
Адже лемківскій меншыновий проґрам, выдавництво, або штоденникы мусят быти конечні в лемківскым языку. Додам більше – в кодифікуваным лемківскым языку, не в псевдо-жарґоні недотримуючым ниякых принципів ґраматикы властивых никотрому новожытному языкови, як го видит векшына аспірантів лемківскых ґрантів .

Тота авдиция

Раз, два, три - Цілю дальшого істнуваня, розвитку і проґресу всесвіта, державы a особливo мого села – зобовязую ся до писаня коментарів, котры найчастійше прозвучат в пятницю вечером по 21.00 год. за лемківскым часом.

Авторы авдициі і контакт

Павльо Малецкій + Bogdan Gambal