P. Trochanowski - Słowo Łemka o sobie i swoim narodzie

12/07/2012
P. Trochanowski, Słowo Łemka o sobie i swoim narodzie. Regiony, nr 2-4, 1987r.