Друга неділя по Сошестві Святого Духа

03/07/2016
Господь наш Ісус Хрістос по увязніню Йоана Крестителя приходить ку Ґалалійскому морю, де находить своїх першых учеників. Петра і його брата Андрія і Йакова і його брата Йоана. Они на призваня Хріста: Подьте за мнов!, охабляють вытко а ідуть за ним. Тото покликаня не обмеджує людьскй слободы. Ісус Хрістос решпектує слободу выбору. Він міг выбрати мудрых, ученых людей ці земных царів а через них бы ся наука Євангелія скоро росширила по цілім світі.